Gebruikersvoorwaarden & Privacy Statement / Cookievoorwaarden

Test-Account-Api -

Gebruikersvoorwaarden Couverts Reserveren B.V.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hierna: de Websites) en mobiele applicaties (hierna: de Apps) van Couverts Reserveren B.V. (hierna: Couverts). Door een Website en/of App te bezoeken en te gebruiken, stemt u ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dient u de Website en/of App niet te gebruiken.

Noot: op reserveringen die gemaakt worden via de online reserveringstool van Couverts zijn de Reserveringsvoorwaarden & privacystatement Online Reserveringsmodule Couverts van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van de) Websites en Apps – waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de Websites en/of Apps bevinden – berusten bij Couverts, haar licentiegevers of inzenders van bijdragen op de Websites en/of Apps. De 

Websites en Apps zijn uitsluitend bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) Websites en/of Apps – daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending – is voorafgaande schriftelijke toestemming van Couverts vereist.

Aansprakelijkheid Couverts

Couverts gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informative op de Websites en de Apps. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Websites en/of de Apps of de onbereikbaarheid van de Websites en/of de Apps, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de Websites en/of de Apps gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Couverts. In het geval de informatie op de Websites en/of Apps onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Couverts hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Couverts. Couverts is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden aangeboden bijdragen zoals foto’s en videomateriaal.

Cookie Voorwaarden – Couverts.nl

Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw computer geplaatst worden door websites die je bezoekt. Zo worden er bij een bezoek aan Couverts cookies opgeslagen in je browser, zodat je bij een volgend bezoek aan onze site als gebruiker wordt herkend. Couverts Reserveren B.V. kan zo informatie over je gebruik van onze site verzamelen.

Je gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en op geen enkele wijze verhandeld. 

Cookies van Couverts

Couverts maakt gebruikt van cookies om bijvoorbeeld mogelijk te maken dat je ingelogd blijft. Deze cookies zijn gemaakt door of voor Couverts en worden door Couverts op je computer opgeslagen. Alleen Couverts heeft toegang tot deze cookies en de verzamelde informatie. 

Voor zover Couverts Reserveren B.V. met behulp van cookies persoonsgegevens over jou verzamelt, verwerkt Couverts Reserveren B.V. die conform de bepalingen van het Privacy statement.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan.

Cookies voor website analyse

Couverts maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Couverts Reserveren B.V. te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Couverts Reserveren B.V. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Couverts maakt gebruik van Segment, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Segment.io, Inc (“Segment”). Segment maakt gebruik van cookies om Couverts Reserveren B.V. te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Segment opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Segment gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Couverts Reserveren B.V. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Segment mag deze informatie aan derden verschaffen indien Segment hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Segment verwerken. Segment zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Segment beschikt.

Couverts maakt gebruik van Mixpanel , een webanalyse-service die wordt aangeboden door Mixpanel (“Mixpanel”). Mixpanel maakt gebruik van cookies om Couverts Reserveren B.V. te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Mixpanel opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mixpanel gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Couverts Reserveren B.V. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Mixpanel mag deze informatie aan derden verschaffen indien Mixpanel hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Mixpanel verwerken. Mixpanel zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Mixpanel beschikt.

Couverts maakt gebruik van BlueConic, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Blue Conic Inc. (“BlueConic”).BlueConic maakt gebruik van cookies om Couverts Reserveren B.V. te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door BlueConic opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. BlueConic gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Couverts Reserveren B.V. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. BlueConic mag deze informatie aan derden verschaffen indien BlueConic hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens BlueConic verwerken. BlueConic zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover BlueConic beschikt.

Couverts maakt gebruik van Hotjar, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Hotjar Ltd. (“Hotjar”). Hotjar maakt gebruik van cookies om Couverts Reserveren B.V. te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Hotjar opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hotjar gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Couverts Reserveren B.V. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Hotjar mag deze informatie aan derden verschaffen indien Hotjar hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Hotjar verwerken. Hotjar zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Hotjar beschikt.

Couverts maakt gebruik van Optimizely, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Optimizely Inc. (“Optimizely”). Optimizely maakt gebruik van cookies om Couverts Reserveren B.V. te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Optimizely opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Optimizely gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Couverts Reserveren B.V. en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Optimizely mag deze informatie aan derden verschaffen indien Optimizely hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Optimizely verwerken. Optimzely zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Optimizely beschikt.

Overige cookies

Deze website kan mediabestanden van websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer geplaatst worden om bij te houden welke informatie gedeeld is. 

Blokkeren van cookies via uw browser

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren, of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Couverts Reserveren B.V. u naar het “help” menu van uw browser voor het instellen van uw cookie-voorkeuren. 

Wijzigingen cookievoorwaarden 

Couverts Reserveren B.V. behoudt zich het recht voor haar cookievoorwaarden van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Je dient deze Cookievoorwaarden dan ook regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Heb je nog steeds vragen, neem contact op met Couverts via consument@couverts.nl.

 

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.
Mogelijk gemaakt door Zendesk